شادی

shadi2013

شادی دختری شاد وجدی

امتیاز
560
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

سکوت را دوست دارم …بخاطر ابهت بی پایانش

1

این همه که در هوای تو می پرم تقصیر من نیست !از وقتی که گفتی ...

خورشید بتابد یا نتابدماه باشد یا نباشدشب و روز من یکی شدهفرق...

لالایی کن بخواب قشنگترین یارمنو از خواب غفلت کردی بیدارلالای...

چه فرقی دارد حساب روزهای عاشقی مان به تاریخ شمسی یا قمری ؟وق...

خیلی زیبا

تمام خستگی هایت را یک جا می خرم تو فقط قول بده صدای خنده ه...

1

یادش ....

2

دلم شلمچه میخواهد یاد وخاطرت را