ما چاره‌ی عالمیم و بیچاره‌ی تو#مولانا
۰

ما چاره‌ی عالمیم و بیچاره‌ی تو#مولانا

امشب که در هوای تو پَر می زند دلمای مهربانِ من تو کجایی و من...
۰

امشب که در هوای تو پَر می زند دلمای مهربانِ من تو کجایی و من...

عاشق‌ترین پرنده تویی بر درخت منقربان قلب نازک توقلب سخت من#ع...
۰

عاشق‌ترین پرنده تویی بر درخت منقربان قلب نازک توقلب سخت من#ع...

گریه هم بر غم این فاصله مرهم نشودمثل یک قهوه که از تلخی آن ک...
۰

گریه هم بر غم این فاصله مرهم نشودمثل یک قهوه که از تلخی آن ک...

نگار من مسلمان است و در عین مسلمانیبه محراب دو ابرو چشم مست ...
۰

نگار من مسلمان است و در عین مسلمانیبه محراب دو ابرو چشم مست ...

قلب مرا به قلب تو سنجاق كرده استعشقی كه پشت دست مرا داغ كرده...
۰

قلب مرا به قلب تو سنجاق كرده استعشقی كه پشت دست مرا داغ كرده...

راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از اينمِی‌ خورم با تو و ديگر غم د...
۰

راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از اينمِی‌ خورم با تو و ديگر غم د...

حکایت از چه کنم؟ سینه سینه درد اینجاستهزار شعله‌ی سوزان و آه...
۰

حکایت از چه کنم؟ سینه سینه درد اینجاستهزار شعله‌ی سوزان و آه...

ناچار هر که دل به غم روی دوست دادکارش به هم برآمده باشد چو م...
۰

ناچار هر که دل به غم روی دوست دادکارش به هم برآمده باشد چو م...

عیش وصال و ذوق ‌کنار آرزوی کیست؟ماییم و حرفِ بوسی از آن آستا...
۰

عیش وصال و ذوق ‌کنار آرزوی کیست؟ماییم و حرفِ بوسی از آن آستا...

ما را چه ساده سکه‌ی یک پول می کنیاین روزها که نازِ تو را خوب...
۰

ما را چه ساده سکه‌ی یک پول می کنیاین روزها که نازِ تو را خوب...

در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطری ستمی‌رود حافظ بی‌دل به تولّا...
۰

در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطری ستمی‌رود حافظ بی‌دل به تولّا...

اَلا ای باد شبگیرازین شخص زمین‌گیرببر نام و خبر گیرز یار نام...
۰

اَلا ای باد شبگیرازین شخص زمین‌گیرببر نام و خبر گیرز یار نام...

می‌شود سخت‌ترین مسئله آسان باشدپشت هر کوچه‌ی بن بست خیابان ب...
۰

می‌شود سخت‌ترین مسئله آسان باشدپشت هر کوچه‌ی بن بست خیابان ب...

ز جان نداشت دلم طاقت جدایی و از اشککشید پرده به چشمم که رفتن...
۰

ز جان نداشت دلم طاقت جدایی و از اشککشید پرده به چشمم که رفتن...

ما و یاران همدل و همدم شویمهمچو آتش بر صف رستم زنیم#مولانا
۰

ما و یاران همدل و همدم شویمهمچو آتش بر صف رستم زنیم#مولانا

من که خُرد و خاکشیرم! این تویی که هر بهارسبزتر می‌بالی و بال...
۰

من که خُرد و خاکشیرم! این تویی که هر بهارسبزتر می‌بالی و بال...

دورها قبر كوچكی دارمبی‌اتاق و حياط خلوت نيست گاه‌گاهی سری بز...
۰

دورها قبر كوچكی دارمبی‌اتاق و حياط خلوت نيست گاه‌گاهی سری بز...

یک نفسی عنان بکِش تیز مرو ز پیش منتا بفروزد این دلم تا به تو...
۰

یک نفسی عنان بکِش تیز مرو ز پیش منتا بفروزد این دلم تا به تو...

از کف مرگ توان جست به همدستی عشقعشق در حادثه‌ی مرگ پناهی‌ست ...
۰

از کف مرگ توان جست به همدستی عشقعشق در حادثه‌ی مرگ پناهی‌ست ...