shahide25

shahide25

امتیاز
4403160
دنبال کننده
439
دنبال شونده
179
1

#نماز_شب و شهدا💠بسیاری شهید را در نماز شب با گونه های خیس دی...

1

شعار نهضت مهدی همین استفقطحیدر امیرالمؤمنین است...

1

شعار نهضت مهدی همین استفقطحیدر امیرالمؤمنین است...

من کنت که بر حیدر کرار رسیده استحق است و سرانجام به حق دار ر...

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزیتو از این چه سود داری که نمی‌ک...

وَه که دامن می‌کشد آن سرو ناز از من هنوزریخت خونم را و دارد ...

امتـِ‌عشقیم‌و‌در‌محراب‌مولامان‌علۍ‌ستـ‌ ...!-محمد‌صالح‌علاء-...

امتـِ‌عشقیم‌و‌در‌محراب‌مولامان‌علۍ‌ستـ‌ ...!-محمد‌صالح‌علاء-...

1

گاهِ بیعت است علی‌‌جان؛دست دراز کن..بگذار دست تو مرهم ‌بشود ...

1

#عید_غدیر#بزرگترین_عید#فقط_به_عشق_علی

#عید_غدیر#بزرگترین_عید#فقط_به_عشق_علی

#عید_غدیر#بزرگترین_عید#فقط_به_عشق_علی

#عید_غدیر#بزرگترین_عید#فقط_به_عشق_علی

#عید_غدیر#بزرگترین_عید#فقط_به_عشق_علی

#عید_غدیر#بزرگترین_عید#فقط_به_عشق_علی

#عید_غدیر#بزرگترین_عید#فقط_به_عشق_علی

#عید_غدیر#بزرگترین_عید#فقط_به_عشق_علی

#عید_غدیر#بزرگترین_عید#فقط_به_عشق_علی