بی وفایی

بی وفایی

قبر شاه ایرانیا

قبر شاه ایرانیا

تنهایی

تنهایی

فقط تنهایی که همدم منه

فقط تنهایی که همدم منه

چه نازه

چه نازه

ازسمت چپ شکیبا آریا رادین سام عشقای من

ازسمت چپ شکیبا آریا رادین سام عشقای من

رادین عروسک عمه

رادین عروسک عمه

اهل رفافت هستی

اهل رفافت هستی

به افتخاره,هرچی مادره لایک کن

به افتخاره,هرچی مادره لایک کن

هرکی میخواد به عشقش برسه لایک کنه

هرکی میخواد به عشقش برسه لایک کنه

هرکی قبول داره لایک کنه

هرکی قبول داره لایک کنه

قلبمو بدجوری شکوندن

قلبمو بدجوری شکوندن

تقدیم به بهترینم

تقدیم به بهترینم

سام عشق عمه

سام عشق عمه

بیا بغلت کنم تاگرم شی

بیا بغلت کنم تاگرم شی

دیگه نمیخوام قلبمو به کسی بدم

دیگه نمیخوام قلبمو به کسی بدم