shiva

shivarahimi

اگه دیدی کسی از تنهاییش لذت میبره بدون راز قشنگی تو دلش داره و اگه تونستی حریم این تنهاییو بشکونی،بدون تو از رازش قشنگتری :)

ی نصیحت از طرف من ب دخترا🙃وقتی بابات بهت میگ پرنسس بابا😊نزار...
۳

ی نصیحت از طرف من ب دخترا🙃وقتی بابات بهت میگ پرنسس بابا😊نزار...

ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ " : ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾ...
۲

ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ " : ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾ...

👌❤👇متعهد بودن؛چیزی نیست که همزمانبا اسمی که توی شناسنامه ات ...
۱

👌❤👇متعهد بودن؛چیزی نیست که همزمانبا اسمی که توی شناسنامه ات ...