شوکران

shokaran

عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست
معرفت است
عشق از آن رو هست که نیست
پیدا نیست و حس می شود
#محمود_دولت_آبادی


#برگ_گل_بهارم


https://instagram.com/_.sevda._1983?igshid=1s1xwgzqb8a5u

https://wisgoon.com/pin/30716839/
https://wisgoon.com/pin/30777154/
https://wisgoon.com/pin/30721921/
https://wisgoon.com/pin/31117877/
https://wisgoon.com/pin/31002978/

امتیاز
672370
دنبال کننده
181
دنبال شونده
178
2

#رفتن #دل_کندن #غمگین #زیبا #تنهایی #خاص

گفتا به گریه مگر باز شود عقده دل گفتم زخم جگر به اشک ...

1

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

بعضی باشند که سلام دهند و از سلامِ ایشان بوی دود آید

1

چه غریب مانده ای ، ای دل

دلخوشی ها کم نیست، دیده‌ها نابیناست…

#بصیرت #دل #چشم_دل #دل_آگاهی #عشق #عاشقانه #دیدن #خاص

#انسان #آدم #غم #آسیب #مهربان #مهربانی #خدا #گذشت #تنهایی #خ...

2

برسان سلام ما را به رفوگران هجران

ناآمدگان اگر بدانند که ما از دهر چه میکشیم نایند دگر ...

2

یک شب بی صداتر از همیشه همه را ترک خواهم کرد

ازمن گذشت ومن هم ازاو بگذرم ولی باچون منی به غیر محبت ...

1

هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتن خود برنخواست

قاب شعر

1

یه عالمه صداقت لازمه تا اعتماد کسی رو بدست بیاری اما ...

1

عشق ساحت دارد و ساحت عشق معصومیت است‌‌.

دلم میخواست پس از اون خواب شیرین چشمم به دنیا باز نمیشد

#بخشش #بخشیدن #عفو #خاص #تنهایی

من شبم تو ماه من، بر آسمان بی من مرو

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم