امتیاز
510
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

آخی چه حالی داره..!!

زندگی....

شما فهمیدین؟!

آخی پس این بیچاره بالاخره چیکار کنه؟

2

نه به دیروز هایی که بودی فکر میکنم و نه به فرداهایی که " شای...

من همان دختر شهرم که در لبخند هیچ کس چیزی جز محبت نمی دید بب...

هههه باحاله...فکر خوبیه !

کیا موافق هستن....!؟!

"دوستت دارم" را هم به من میگفت هم به او، نمیدانم میخواست خیا...

خخخخ بیچاره چی فکر کرده بود ...!!!

حقیقت تلخ....

چیه؟ چرا دلت گرفته؟او هم آدم است... اگر دوستت دارم هایت را ن...

شب است کلنجار میروم باخود، با دلتنگی هایم، با قلب له شده ام،...

دل این بچه‌ نازو نشکن..! دلت میاد به حرفش گوش نکنی ؟!؟ گریه ...

بهتره غرورت را بخاطر کسی که دوسش داری از دست بدی تا اینکه بخ...

عزیزم وقتی گند زدی به زندگی طرف موقع رفتن دیگه دهنتو ببند ! ...

1

واقعا که راسته چرا اینجوری واقعا ؟!

واقعا اینجوریه؟؟؟؟!!!!!

رو دست شب مانده ام....حتی خواب هم مرا نمی برد...

رفت بی آنکه مرا به خدا بسپارد نمیدانم مرا فراموش کرده بود یا...