حضور "مورگان فری من" در مراسم عاشورای حسینی در لندن ...  مور...
۱

حضور "مورگان فری من" در مراسم عاشورای حسینی در لندن ... مور...

برگـرد عمـو! دل هـوس آب نـدارد

امشب بـه خدا دیده‌ی ما خواب ...
۱

برگـرد عمـو! دل هـوس آب نـدارد امشب بـه خدا دیده‌ی ما خواب ...

کـذب الموتُ فـالحــســینُ مـخـلـدا کـلمـا مــر زمـانٌ ذکـرهُ...

کـذب الموتُ فـالحــســینُ مـخـلـدا کـلمـا مــر زمـانٌ ذکـرهُ...

شیء جمیل لم لا یبدع الفنان فی فنه ویجعله رساله الی الاخرین ؟...

شیء جمیل لم لا یبدع الفنان فی فنه ویجعله رساله الی الاخرین ؟...

یاابو الفاضل دخیلک

یاابو الفاضل دخیلک

السیوف التی فشلت بقتل محمد (صل الله علیه و اله وسلم) فی الیو...

السیوف التی فشلت بقتل محمد (صل الله علیه و اله وسلم) فی الیو...

لایوم کیومک یا ابا عبدلله الحسین
۱

لایوم کیومک یا ابا عبدلله الحسین

اذا تهاونت عن خدمة زوارک یا سیدی لسوء أدبیفتنفس علی بنظرة تح...

اذا تهاونت عن خدمة زوارک یا سیدی لسوء أدبیفتنفس علی بنظرة تح...

السلام علیک یاسیدی وموﻻی یااباعبدالله الحسین
لعنه الله علی ظ...

السلام علیک یاسیدی وموﻻی یااباعبدالله الحسین لعنه الله علی ظ...

لبیک یاحسین

لبیک یاحسین

محتواشعر «مکن ای صبح طلوع»؛ مرثیه ای ماندگار از پدر آیت‌الله...

محتواشعر «مکن ای صبح طلوع»؛ مرثیه ای ماندگار از پدر آیت‌الله...

عمو عباس العطش العطش

عمو عباس العطش العطش