عشقم فاصله بدون تومریضم کرده
۲۱

عشقم فاصله بدون تومریضم کرده

مرسی که کنارم هستی
۸

مرسی که کنارم هستی

عشق فقطAهرکی اول اسمشAهست کامنت بزاره ممنون میشم عزیزان
۱۶

عشق فقطAهرکی اول اسمشAهست کامنت بزاره ممنون میشم عزیزان

اینم آبجیمه لطفالایک ودنبال کنیدتاآزادشه جبران  میکنه هم خود...
۳

اینم آبجیمه لطفالایک ودنبال کنیدتاآزادشه جبران میکنه هم خود...

منووداداشم وپیتزا الان یهویی.
۱۲

منووداداشم وپیتزا الان یهویی.

عشقم
۲

عشقم

خستم اززندگی.
۳

خستم اززندگی.

من الان تندزودسریع.
۲۶

من الان تندزودسریع.

اینم امروزمامانم پیداکرده
۵۴

اینم امروزمامانم پیداکرده

مادخترادلمون به همین ایناخوشه♡
۹

مادخترادلمون به همین ایناخوشه♡