كريه نكن كه اشكات سهمه منه از روزكار
۲

كريه نكن كه اشكات سهمه منه از روزكار

دروغ ميكم تورو خدا
۱

دروغ ميكم تورو خدا

درجاده عشق تنها ترين تنهام
۲

درجاده عشق تنها ترين تنهام

ياحسين

ياحسين

ببين غرق در روياتم
۲

ببين غرق در روياتم

ج خوبه تنها ي كوشه بي كس تولدت جشن بكيري .خوبه يا ن
۲

ج خوبه تنها ي كوشه بي كس تولدت جشن بكيري .خوبه يا ن

طرز فكرو داري
۱

طرز فكرو داري

اخ قربون لباش واي من بشم فداش تاج منو

اخ قربون لباش واي من بشم فداش تاج منو

عشق است ديكر جانور ندارد

عشق است ديكر جانور ندارد

حالا قدرمو بدون

حالا قدرمو بدون