سهیلا

sohila

ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽ‌ﺭﺳﺪ
ﺍﻣﺎﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﯾﻦمیرسد

ﺑﻠﻨﺪﻡ کن

امتیاز
420
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

روز خوب