امتیاز
145960
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
14

دیروز زنی را دیدم که مرده بودو مثل ما نفس می‌کشید,راستی یک ز...

2

ﺑﻌﻀﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ...ﻧﻪ ﻋﺎﺩﺗﺴﺖ ...ﻧﻪ ﻋﺸﻘﺴﺖ ...ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ...ﭼﻴ...

ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﻢ ... ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﻡ ...ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ...

یکی را پیدا کنکه دوستش داشته باشیو با او دنیا را به هم بریزن...

13

دلـــდـــم …تا بـــرایت تنــــگ میشود…نه شـــعر میـــخوانم,ن...

4

" ســـــرم " ➬ را شاید در نبودنت گرم کنند ➬امـ...

6

ﭼﺮﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟؟؟ﺗﺎ ﺣﺎلادﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﻣﺮ...

6

دلـــــم گرفتـــــــــــــــه ...مثـل هـــوای ِ ابــری ِ شهـ...

1

آیـنـهزن ها را خـوب میفهمـدکه تمـام غربتشـان راپشـت رژ قرمزخ...

4

♚❥❥❥دلـــــــــم❥❥❥ ☜یه شب میخواد ...

6

. چه زیبا گفت: """"کوروش"""هیچ عشقی وجود ندارد!حتی برای مرغ ...

4

لایق تو کسی نیست جز آنکسی که:تو را انتخاب میکند نه امتحان .....

مسافرترین زن دنیا هم دست خطے مے خواهد ڪہ بنویسد برایش ((زود ...

3

در عکس هایش که برایم می فرستاد همیشه تنها بوددر خیابانپارکخا...

2

درد دارد بی تفاوتی های آنکه به وسعت تمام قلبت دوستش داریاماچ...

3

دختر که باشیهزار بار هم بگویددوستت دارد!باز هم خواهـــی پرسـ...

2

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﯾـﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻋــﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺵﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺻـــﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍ...

4

براے من دوست داشتن آخرین دلیل دانایے استاما هوا همیشہ آفتابے...

3

" تـــــــو "سبک کدام متن عاشقانه ایکه تمام اشتیاقم ...

1

کجا پنهان کنم تو را؟!پشت کدامین واژهکدامین سطرکه از خط شعرها...