*سپیده*

spideh

1373/7/6
"sepideh_m1994"insta

امتیاز
1131230
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
169

سلام به همه ویسگونیا..هم دوستای قدیمی کهاگه کسی باشه حتمامیش...

31

زن ها دو بار می شکنند...یکبار وقتی مردی را می بوسند ولی بوسی...

17

**زنـــدگـــی مــــن تـــــــــــولـــــــــدت مـــــــــــب...

25

احساسم را نمی فروشم !...حتی به گرانترین قیمت !...ولی ...آنگو...

38

http://www.wisgoon.com/pin/11378524/من یکیو دارم*حتی اگه هرر...

11

تـــــــو باشی.....بــــاران باشـــد...یک کوچــه ی بی انــتـ...

35

ﺁﻏﻮﺵ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ...ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ...

24

ﮐَـــــﺮ ﺷﺪﻡ !!!ﭼﻘﺪﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !ﺍﻧﮕﺎ...

6

ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ... ﻭﺍﺩﺍﺭﻡ میکنـــــــــﯽ ﮐﻪ...ﺑ...

18

ﺳﯿﮕﺎﺭ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . . ﻣﺴﺎﻓــﺮﺕ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . . ﺩﯾﺎ...

16

آدم باید یه "تو "داشته باشه... که هر وقت دلش از این دنیا ...

3

چِـــــﮧ آزار دَهـــ ـــندِهـ مـے شَــــ ــوَند کـــوچـــﮧ ه...

1

تمام آدم ها توی زندگیشان یک ماجرای " پنهونی " دارند یک اتف...

2

تمام آدم ها توی زندگیشان یک ماجرای " پنهونی " دارند یک اتف...

3

بهار دارد می آید ... ترس َم امّا از نرفتن ِ زمستان است ...!...

1

برای نبودن که . . . همیشه لازم نیستــــــــــ راه دوری رفته...

2

پیدا کــــــــردن کسی که بهت بگه دوسـت دارم سخت نیست... پی...

1

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که . . . هیچ وقت فکر آمدن نیس...

2

یکی بود ولی یکی نبود بپرسد چگونه به دوش کشید بارِ این همه ...

3

گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ ... و نفسی تــازه ...