سلام به همه ویسگونیا..هم دوستای قدیمی کهاگه کسی باشه حتمامیش...
۱۶۹

سلام به همه ویسگونیا..هم دوستای قدیمی کهاگه کسی باشه حتمامیش...

زن ها دو بار می شکنند...یکبار وقتی مردی را می بوسند ولی بوسی...
۳۱

زن ها دو بار می شکنند...یکبار وقتی مردی را می بوسند ولی بوسی...

**زنـــدگـــی مــــن تـــــــــــولـــــــــدت مـــــــــــب...
۱۷

**زنـــدگـــی مــــن تـــــــــــولـــــــــدت مـــــــــــب...

احساسم را نمی فروشم !...حتی به گرانترین قیمت !...ولی ...آنگو...
۲۵

احساسم را نمی فروشم !...حتی به گرانترین قیمت !...ولی ...آنگو...

http://www.wisgoon.com/pin/11378524/من یکیو دارم*حتی اگه هرر...
۳۸

http://www.wisgoon.com/pin/11378524/من یکیو دارم*حتی اگه هرر...

تـــــــو باشی.....بــــاران باشـــد...یک کوچــه ی بی انــتـ...
۱۱

تـــــــو باشی.....بــــاران باشـــد...یک کوچــه ی بی انــتـ...

ﺁﻏﻮﺵ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ...ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ...
۳۵

ﺁﻏﻮﺵ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ...ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ...

ﮐَـــــﺮ ﺷﺪﻡ !!!ﭼﻘﺪﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !ﺍﻧﮕﺎ...
۲۴

ﮐَـــــﺮ ﺷﺪﻡ !!!ﭼﻘﺪﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !ﺍﻧﮕﺎ...

ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ... ﻭﺍﺩﺍﺭﻡ میکنـــــــــﯽ ﮐﻪ...ﺑ...
۶

ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ... ﻭﺍﺩﺍﺭﻡ میکنـــــــــﯽ ﮐﻪ...ﺑ...

ﺳﯿﮕﺎﺭ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . .


ﻣﺴﺎﻓــﺮﺕ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . .


ﺩﯾﺎ...
۱۸

ﺳﯿﮕﺎﺭ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . . ﻣﺴﺎﻓــﺮﺕ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . . ﺩﯾﺎ...

آدم باید یه "تو "داشته باشه...که هر وقت دلش از این دنیا ...
۱۶

آدم باید یه "تو "داشته باشه... که هر وقت دلش از این دنیا ...

چِـــــﮧ آزار دَهـــ ـــندِهـ مـے شَــــ ــوَند
کـــوچـــﮧ ه...
۳

چِـــــﮧ آزار دَهـــ ـــندِهـ مـے شَــــ ــوَند کـــوچـــﮧ ه...

تمام آدم ها

توی زندگیشان یک ماجرای " پنهونی " دارند

یک اتف...
۱

تمام آدم ها توی زندگیشان یک ماجرای " پنهونی " دارند یک اتف...

تمام آدم ها

توی زندگیشان یک ماجرای " پنهونی " دارند

یک اتف...
۲

تمام آدم ها توی زندگیشان یک ماجرای " پنهونی " دارند یک اتف...

بهار دارد می آید ...

ترس َم امّا از نرفتن ِ زمستان است ...!...
۳

بهار دارد می آید ... ترس َم امّا از نرفتن ِ زمستان است ...!...

برای نبودن که . . .

همیشه لازم نیستــــــــــ راه دوری رفته...
۱

برای نبودن که . . . همیشه لازم نیستــــــــــ راه دوری رفته...

پیدا کــــــــردن کسی که بهت بگه دوسـت دارم سخت نیست...


پی...
۲

پیدا کــــــــردن کسی که بهت بگه دوسـت دارم سخت نیست... پی...

چقدر سخت است

منتظر کسی باشی که
.
.
.

هیچ وقت

فکر آمدن نیس...
۱

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که . . . هیچ وقت فکر آمدن نیس...

یکی بود ولی یکی نبود

بپرسد

چگونه به دوش کشید بارِ این همه ...
۲

یکی بود ولی یکی نبود بپرسد چگونه به دوش کشید بارِ این همه ...

گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ ...

و نفسی تــازه ...
۳

گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ ... و نفسی تــازه ...