سیامک

ssiammak

امتیاز
887480
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

💛نام مبارک #علیم💛 #۱۶۰نوبت درقرآن کریم آمده........💛 که #۹مر...

💛نام مبارک #علیم💛 #۱۶۰نوبت درقرآن کریم آمده........💛 که #۹مر...

🌼🍂🌼🍂🍂🌼🍂🌼نام مبارک #علـــــیم همراه نام #حـــــکیم #۳۶...

🍃💕🍃💕🍃💕🍃💕🍃💕🍃💕🍃🍃💕🍃💕💕🍃💕🍃💕💕✍ #فرایندآگاهی_خداوند به👇❇️ 1- همه #ا...

🌼🍂🌼🍂🌼🍂🍂🌼🍂🌼🌼 #علیم👇👇👇 🌼باسمیع۲۸مرتبه✨🌼 باعزیز 6مرتبه✨✨🌼 وباخب...

✴️نام مبارک #عالم✴️ #۱۳مرتبه درقرآن کریم امده است➰➰➰➰➰💠 ولی ...

💞💕💛💚💓❣🧡💚💓💕❤️ #واژه_علم💟نام 《معلّم》 درقرآن نیامده💟 ولی واژه...

#موضوعات_کلی_سوره_عبس:up-pointing_red_triangle:قرآن و هدایت ...

:up-pointing_red_triangle:فضیلت قرایت سوره نازعات:up-pointin...

#موضوعات_کلی_سوره_عبس:up-pointing_red_triangle:قرآن و هدایت ...

#موضوعات_کلی_سوره_تکویر:sunrise:تغییراتی که در وقوع رستاخیز ...

‍ :diamond_shape_with_a_dot_inside::diamond_shape_with_a_dot...

#ویژگی_سوره_انفطار:up-pointing_red_triangle:این سوره بخش دیگ...

#موضوعات_کلی_سوره_مطففین:up-pointing_red_triangle:سرنوشت شوم...

#موضوعات_کلی_سوره_انشقاق:crystal_ball:نشانه های پایان این جه...

‍ :sunflower::sunflower::sunflower::sunflower::up-pointing_r...

:crystal_ball:فضیلت و خواص #سوره_بروج:crystal_ball:در فضیلت ...

مراتب و معارف قرآن کریم :white_up_pointing_backhand_index::w...

امام صادق «ع» درباره اهل قرآن می فرماید :white_up_pointing_b...

چگونه در امتحان رمضان :white_up_pointing_backhand_index:موفق...