suri joon

suri.nn

شکست آن نیست که زمین بخوری، شکست آن است که نتوانی بلند شوی!

گاندی

الهی آمییییییییین...
۴

الهی آمییییییییین...

صادق هدایت میگه:عاشقی...باید قسمته آدم بشه...وقتی شد یهو بخو...
۲

صادق هدایت میگه:عاشقی...باید قسمته آدم بشه...وقتی شد یهو بخو...

شبتون آروم..
۳۱

شبتون آروم..

هیچی بدتراز تنهایی نیست..
۲

هیچی بدتراز تنهایی نیست..

فقط دلم گرفته...همین
۵

فقط دلم گرفته...همین

کاش هنوزام کودک بودم ودرآغوش توبودم ..مادرم خیلی دلم گرفته..
۲

کاش هنوزام کودک بودم ودرآغوش توبودم ..مادرم خیلی دلم گرفته..

همین...
۳

همین...

شبتون خوش..
۳

شبتون خوش..

دوستی هدیه زیبای خداست تقدیم به همه...
۲

دوستی هدیه زیبای خداست تقدیم به همه...

خدایاااا..
۳

خدایاااا..

واااااقعا..
۲

واااااقعا..

خداااااجون عاشقتم..
۱

خداااااجون عاشقتم..

سلامروزت پراز بوی گل یاسصبحت بخیر .........
۴

سلامروزت پراز بوی گل یاسصبحت بخیر .........

زندگی فردا نیست،زندگی امروز است، زندگی قصه عشق است و امید،صح...
۲

زندگی فردا نیست،زندگی امروز است، زندگی قصه عشق است و امید،صح...

صبح بخیر..
۱

صبح بخیر..

شبتون رویایی...شب بخیر
۶

شبتون رویایی...شب بخیر

عشـــق یعنی انتـــظار و انتــظار           عشـــق یعنی هر چه...
۱۰

عشـــق یعنی انتـــظار و انتــظار عشـــق یعنی هر چه...