parisa

suripari

متولد ماه مهر

امتیاز
260
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
3

در این تصویر چه میبینید?

1

30 ثانیه به نقطه قرمز نگاه کنید بعد به دیوار سفید نگاه کنید ...

2

بچه به این زشتی کی دیده?