زری

swwq12

استان خوزستان شهرستان بهبهان

امتیاز
680
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

خسرو شکیبایی

1

بهاره رهنما

2

رونالدو

1

کریمی

1

کریستیانو رونالدو

3

علی کریمی

1

علی کریمی بهترین بازیکن سال 2004