tabasom2526

tabasom.khiyali84

وضعیت:وضعیتم نوشتنی نیست...

امتیاز
24390
دنبال کننده
1867
دنبال شونده
178
7

چه کسی حرف مرا می فهمد؟/ چه کسی درد مرا می داند؟در پس پرده ی...

2

درختها-به-من-آموختند-فاصله ای-میان-عشق-زمینی-و-آسمانی-نیست.....

2

رود رفت اما مسیر رفتنش را جا گذاشت...تا بپیوندد به دریا کوه ...

4

#مهر-کفری-که-زد-آن-یار-به-پیشانی-من...!باد دامن زده امشب به ...

#زمستان-نیز-رفت-اما-بهارانی-نمیبینم...زمستان نیز رفت اما بها...

2

#خانه-ام-ابری-است...ناودان ها شر شر باران بی صبری است آسمان ...

چش‍ــــــم‌هایت روزگارم را پریشان کرده استاین عمارت را نگاهت...

1

روزی که از کوچه ی احساس دلم میگذرینرم و آهسته گذر کن که دلم ...

آرزو کن با منکه اگر خواست زمستان برودگرمی ِ دست ِ تو اما باش...

3

محبت زیادی، همیشه آدمها را خراب می کندگاهی آدمها می روندنه ب...

نباید شیشه را با سنگ بازی داد !نباید مست را در حال ِ مستی . ...

5

زندگی زیباستبه زیبایی چشمهای پُف کرده ازهِق هِق های شَبانهبه...

سالها رفت و هنوزیک نفر نیست بپرسد از من که تو از پنجره ی عشق...

#تنهاییم-را-به-گردن-هیچکس-نمی-اندازم-گردن-هیچکس-تاب-این-همه-...

9

#از-همان-شب-که-دیگر-شب-خوش-نمیگفتی-میدانستم-که-شبهایت-با-دیگ...

3

#با-همه-چیز-کنار-آمده-ام-جز-بــــاور-جمله-آخرت-که-گفتی-چیـــ...

6

#آه-مرگ-مرا-سر-برسان...!!تو که در فکر منی مرگ مرا سر برسان.....

1

لذت مرگ نگاهی ست به پایین کردنبیـن روح و بدن ات فاصله تعیین ...

شرمی‌ست در نگاه ِ من؛ اما هراس نهکم‌صحبتم میان شما، کم حواس ...

#به-بهارم-نرسیدی-به-خزانم-بنگر-که-به-مویم-اثر-از-برف-زمستان-...