رستاخیزززtiam58tiam

tiam58tiam

مـثــل شــاهِ شــطــرنــج بــاش
کــه حــتــی بــعــد از بــاخـتــنــت
کـــســی جـُـرَتــِــ
بــیــرون انــداخـتــنــت
از صــفـحــه زنــدگـی رو
نـداشـتــه بــاشــه . . .


، #خاص #فانتزی #wallpaper
۷

، #خاص #فانتزی #wallpaper

الهی سال خوبی برای همگی باشه
۱۶

الهی سال خوبی برای همگی باشه

دوعشق باباشون ریما جون اقا رادان
۱۷

دوعشق باباشون ریما جون اقا رادان

یه دختر دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره♫♫♫♫از خوشکلی تا ...
۱۳

یه دختر دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره♫♫♫♫از خوشکلی تا ...

ریما ه جان در حال انتخاب رنگ مورد علاقش
۹

ریما ه جان در حال انتخاب رنگ مورد علاقش

:pensive_face:

:pensive_face:

دخترم زندگیم زادروزت مبارک
۱۴

دخترم زندگیم زادروزت مبارک

:seedling: @kettab :seedling:آنجا که" زن" بودن"گناه" یستکه ب...

:seedling: @kettab :seedling:آنجا که" زن" بودن"گناه" یستکه ب...

انقلاب با حرف‌های بزرگ شروع نمی‌شودبلکه با کارهای کوچکمانند ...

انقلاب با حرف‌های بزرگ شروع نمی‌شودبلکه با کارهای کوچکمانند ...

:seedling: @kettab :seedling:در آن زمان که به شدت احساس تنها...

:seedling: @kettab :seedling:در آن زمان که به شدت احساس تنها...

عشق همین است: همین که تو چاقویی هستی، که من دائماً در زخم‌ها...

عشق همین است: همین که تو چاقویی هستی، که من دائماً در زخم‌ها...

قانون سی‌اُم: صوفی حقیقی آن است که اگر دیگران سرزنشش کنند، ع...

قانون سی‌اُم: صوفی حقیقی آن است که اگر دیگران سرزنشش کنند، ع...

اینکه دیگران ما را آدم حساب نکنند یک چیز است، اما اینکه ما خ...
۱

اینکه دیگران ما را آدم حساب نکنند یک چیز است، اما اینکه ما خ...

مشکلاتت رو به هیچکس نگوچون 80درصد ملت براشون مهم نیستو 20درص...
۱

مشکلاتت رو به هیچکس نگوچون 80درصد ملت براشون مهم نیستو 20درص...

هیچ چیز غم انگیزتر از آن نیست که فکر کنی از حقیقتی بزرگ آگاه...

هیچ چیز غم انگیزتر از آن نیست که فکر کنی از حقیقتی بزرگ آگاه...

:grinning_face:
۴

:grinning_face: