اینقدر سکوت کردم که اگه به چشمام نگاه کنی کر میشی :)
۱۷

اینقدر سکوت کردم که اگه به چشمام نگاه کنی کر میشی :)

#تسلیت_میگم_رفیق #مارو_در_غم_خودت_شریک_بدون@sahar_qarekhani
۹

#تسلیت_میگم_رفیق #مارو_در_غم_خودت_شریک_بدون@sahar_qarekhani

دل دیوانه‌ام با دیدن بیگانه می‌لرزدچه با بیگانه می‌گویی؟ دل ...
۱۴

دل دیوانه‌ام با دیدن بیگانه می‌لرزدچه با بیگانه می‌گویی؟ دل ...

-چرا کشتیش؟+آقای قاضی میخواست رفیقامو ازم بگیره!:smiling_fac...
۲۶

-چرا کشتیش؟+آقای قاضی میخواست رفیقامو ازم بگیره!:smiling_fac...

#تابستانی_که_دهمین_روز_از_مردادش_سهم_من_است #تولدم_مبارک #کپ...
۴۶

#تابستانی_که_دهمین_روز_از_مردادش_سهم_من_است #تولدم_مبارک #کپ...

#تابستانی_که_دهمین_روز_از_مردادش_سهم_من_است #تولدم_مبارک #هم...
۳۰

#تابستانی_که_دهمین_روز_از_مردادش_سهم_من_است #تولدم_مبارک #هم...

#سی_و_سه_پل #زندگی #عشق #حیات #کپی_ممنوع
۱۱

#سی_و_سه_پل #زندگی #عشق #حیات #کپی_ممنوع

#سی_و_سه_پل #زندگی #عشق #حیات #کپی_ممنوع

#سی_و_سه_پل #زندگی #عشق #حیات #کپی_ممنوع

#زِندگیمو اَ مَن گِرفتوع مَن و کَلافه کَرد'
۵

#زِندگیمو اَ مَن گِرفتوع مَن و کَلافه کَرد'

#He_shot_me_down_Bang_Bang
۱۲

#He_shot_me_down_Bang_Bang

من واسه تُ‌عِ لعنتیِ دوست‌‌داشتنیعمرم که سَهله، جونمم میدم ....
۳۱

من واسه تُ‌عِ لعنتیِ دوست‌‌داشتنیعمرم که سَهله، جونمم میدم ....

#خودت_باش مگه #خودت_چشه؟
۱۵

#خودت_باش مگه #خودت_چشه؟

آخَرِشَم اون بَده #مَنَم
۶

آخَرِشَم اون بَده #مَنَم

بِندازیم #سریع #تاس تا ببینیم کی سَرِ@twilight_fh@sahel-m@13...
۹

بِندازیم #سریع #تاس تا ببینیم کی سَرِ@twilight_fh@sahel-m@13...

میگی تو #بِهترینی حالا یه روز میبینی کِ مِثِ مَن #نیست دیگه
۲

میگی تو #بِهترینی حالا یه روز میبینی کِ مِثِ مَن #نیست دیگه

تو تن من فقط حسِ طُ جاریه:purple_heart:
۴

تو تن من فقط حسِ طُ جاریه:purple_heart:

#رِنْزِمه مامانه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_...
۳۱

#رِنْزِمه مامانه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_...

#رِنْزِمه مامانه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_...
۱۴

#رِنْزِمه مامانه:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::heavy_...

زیادی #مهرَبون نَباشْ
۱

زیادی #مهرَبون نَباشْ

مَن بُزرگم اینه کِه #ریز به نَظَر میرسَن کِنارم هَمه
۲۱

مَن بُزرگم اینه کِه #ریز به نَظَر میرسَن کِنارم هَمه