عالی
۴

عالی

خدایا تو همکاره هستی
۱

خدایا تو همکاره هستی

ایولا اسی
۵

ایولا اسی

مرد تک هموش
۲

مرد تک هموش

ایول به ژست بابایی
۳

ایول به ژست بابایی

سیل شکم
۱۵

سیل شکم

اوف حال ندارم برم کار
۶۳

اوف حال ندارم برم کار

نگاه کمربندش عمو فدات
۳۷

نگاه کمربندش عمو فدات

خدایا یه زن خوبی قشنگی برای من پیدا کن تا فریبا اتیش بگیره
۳۴

خدایا یه زن خوبی قشنگی برای من پیدا کن تا فریبا اتیش بگیره

منو گرگلی
۷

منو گرگلی

عشقتون
۷

عشقتون

تولد رضا گلی
۷

تولد رضا گلی

به به فروشی نیست

به به فروشی نیست

من وداداشم

من وداداشم

کاشکی
۴

کاشکی

عشق گمشده
۱

عشق گمشده

چی شده کوچلو کی دلتو شکسته
۵

چی شده کوچلو کی دلتو شکسته

عشق بودی واسه استقلال
۳

عشق بودی واسه استقلال

یادت بخیر  حجازی
۲

یادت بخیر حجازی

ارمینا
۱

ارمینا