اثری غیر ماندگار از خودم:-)
۱۳

اثری غیر ماندگار از خودم:-)

کیک خودم پز
۱۰

کیک خودم پز

https://telegram.me/cooking_artکانال اشپزی با مدرس با تجربه
۸

https://telegram.me/cooking_artکانال اشپزی با مدرس با تجربه

جاتون خالی :-)
۹

جاتون خالی :-)

یا حسین
۴

یا حسین

برای اولین بار آش درست کردم :-)
۲۰

برای اولین بار آش درست کردم :-)

برای همه خوب باش ، اونکه فهمید همیشه به یادته ، اونکه نفهمید...
۲

برای همه خوب باش ، اونکه فهمید همیشه به یادته ، اونکه نفهمید...