♫رَهـآ♫

yahel

نِمیخآم ببینَم غَـم دآرے :)

امتیاز
322210
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

نه نَدآرَم طآقَت دوریتــو میخام خیرِه شَم سآعَت هآ بِه تـو :...

[چِهرَت مِثل قَلبَــم شِڪَستِھ تَر شُدِھ:)]

ای جووونم

3

هَرچــی بِشِه یِکـی هَس اون بآلآ :)

16

خوجله

مَن شیکَم

یـــِِه سِری دَرگیـــر اَدای گُرگَــــن میتونن بِرِسَن مَحال...

3

تو ارایشگاه

2

بعــــــــــلِه

1

سََـــرامون دآغ روهَم فَقَط میــــشِِه لَبامــــون بآز

9

اواتارم