☆دخی خو تیپ☆

yalda85

( گفتم
خدایا.......
دلم را شگستند
گفت:
هیس......
انها هم برای خوشبختیشان
روبه اسمانم
میکنند
قرار ماباشد همان روز )

امتیاز
447450
دنبال کننده
1867
دنبال شونده
178
8

خدا حافظظظ

4

لب دریا با فالوده

2

لب دیا گیسوم

2

هوهو هو هو

2

من همین الان یهوی لب ابشار

5

ماه پیکرپچه لطفا هرکی اخر این فیلم را دیده برا من توضیح بده