nafas

zahra-zaghi

Nafas رمان می زارم نظر و انتقاد هم آزاده

۱۵ آذر 1395
423
۶ آذر 1395
426
۴ آذر 1395
425
۳۰ آبان 1395
420
۳۰ آبان 1395
417
موافقین؟؟؟

موافقین؟؟؟

۲۰ آبان 1395
424
۱۷ آبان 1395
428
۱۷ آبان 1395
425
۱۷ آبان 1395
422
۱۷ آبان 1395
429
....

....

۱۷ آبان 1395
422
4 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت دهم چشم ها رو باز کردم و بعدازخوندن آیه الکرسی رفتم داخل.یه سالن بزرگ بود که یک طرفش یه سالن خیلی بزرگ بود که خیلی رفت وآمد ...

4 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت دهم چشم ها رو باز کردم و بعدازخوندن آیه الکرسی رفتم داخل.یه سالن بزرگ بود که یک طرفش یه سالن خیلی بزرگ بود که خیلی رفت وآمد توش زیاد بود.اما دقیق داخلش رو نمی تونستم ببینم.چندتا دیگه دربود که بسته بودن.باصدای مردی ...

۱۱ آبان 1395
66K
۱۰ آبان 1395
417
کسی نیست بحرفیم؟؟؟؟؟ یکی بیاد دیگه

کسی نیست بحرفیم؟؟؟؟؟ یکی بیاد دیگه

۱۰ آبان 1395
438
سلاام کسی نیست بحرفیم حوصله ام سر رفته

سلاام کسی نیست بحرفیم حوصله ام سر رفته

۹ آبان 1395
454
3 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت هفتم سورن:سلام مهندس هنوز کسی نیومده؟ نادرخان به پامون بلند شد و بعد از سلام وعلیک گفت:نه هنوز ساعت شیش مهمونی یه ساعت دیگه شروع میشه این ...

3 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت هفتم سورن:سلام مهندس هنوز کسی نیومده؟ نادرخان به پامون بلند شد و بعد از سلام وعلیک گفت:نه هنوز ساعت شیش مهمونی یه ساعت دیگه شروع میشه این مهمون هایماهم زیاد خوش قول نیستن می زارن یه دوساعت دیگه بیان که کلاس داشته ...

۹ آبان 1395
62K
۹ آبان 1395
422
صفحه موبایلتو بچرخون..........

صفحه موبایلتو بچرخون..........

۹ آبان 1395
417
۹ آبان 1395
426
۹ آبان 1395
428