بچه که بودیم آرزومون بزرگ شدن بودبزرگ که شدیم آرزومون برگشتن...
۵

بچه که بودیم آرزومون بزرگ شدن بودبزرگ که شدیم آرزومون برگشتن...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۸

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

صبح یکشنبتون بخیررررررررر :smiling_face_with_heart-shaped_ey...

صبح یکشنبتون بخیررررررررر :smiling_face_with_heart-shaped_ey...

خیابان باب همایون #تهران------------------------------------...

خیابان باب همایون #تهران------------------------------------...

پیشانیش را ببوسیدقربان صدقه اش برویدمادر را میگویم گاهی لازم...

پیشانیش را ببوسیدقربان صدقه اش برویدمادر را میگویم گاهی لازم...