:black_diamond_suit:️در در سوگ پسر. خانه سیاه پوش آتش نشان ش...
۳

:black_diamond_suit:️در در سوگ پسر. خانه سیاه پوش آتش نشان ش...

بحثی را کهنه خود قانع می‌شویو نه میتوانیشخص مقابل را قانع کن...

بحثی را کهنه خود قانع می‌شویو نه میتوانیشخص مقابل را قانع کن...

.ﻧﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﻔﺮ ﺍﺳﺖﻧﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼﻧﻪ ﭘﺎﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ...

.ﻧﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﻔﺮ ﺍﺳﺖﻧﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼﻧﻪ ﭘﺎﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﮐﯽ ...

ایناکادوهامه شوهرم گرفته :white_smiling_face:️:white_down_po...

ایناکادوهامه شوهرم گرفته :white_smiling_face:️:white_down_po...

:police_cars_revolving_light::police_cars_revolving_light:تص...

:police_cars_revolving_light::police_cars_revolving_light:تص...

تکمیلی؛ انحراف به چپ کامیون، معلمان شازند را به کام مرگ کشان...

تکمیلی؛ انحراف به چپ کامیون، معلمان شازند را به کام مرگ کشان...

این عکس از یک باغ وحش در تایلند گرفته شده@
۱

این عکس از یک باغ وحش در تایلند گرفته شده@

منم مجبورشدم :winking_face::winking_face::winking_face::wink...

منم مجبورشدم :winking_face::winking_face::winking_face::wink...

بهداد سلیمی عزیز و دختر ناز و جیگرش.....:smiling_face_with_h...
۸

بهداد سلیمی عزیز و دختر ناز و جیگرش.....:smiling_face_with_h...

اینو دیدم اصن نابود شدم،من یه بار گم شده بودم یه خانواده ای ...
۱

اینو دیدم اصن نابود شدم،من یه بار گم شده بودم یه خانواده ای ...

این دوستمون برای کمک به فقرا رفتهآفریقا اونوقت اینا مسخرش می...
۱

این دوستمون برای کمک به فقرا رفتهآفریقا اونوقت اینا مسخرش می...

این عکس رو همه دیدیم تقریبا،ولی روز به روز داره ترسناک تر می...

این عکس رو همه دیدیم تقریبا،ولی روز به روز داره ترسناک تر می...

علت کاملا کارشناسی مدال نگرفتن ایران در المپیک ....:face_wit...
۱

علت کاملا کارشناسی مدال نگرفتن ایران در المپیک ....:face_wit...

یعنی کافیه داماد حرف بزنه،عروس خانم مردیه برا خودش....:face_...
۴

یعنی کافیه داماد حرف بزنه،عروس خانم مردیه برا خودش....:face_...

یکی به من بگه که فتوشاپه!!a
۴

یکی به من بگه که فتوشاپه!!a

:wolf_face:گرگ هاعاطفه ندارندرحم ندارند ، فکر ندارد:wolf_fac...
۲

:wolf_face:گرگ هاعاطفه ندارندرحم ندارند ، فکر ندارد:wolf_fac...

:evergreen_tree:راز زندگی این است:evergreen_tree:همچون بید خ...
۱

:evergreen_tree:راز زندگی این است:evergreen_tree:همچون بید خ...

دوستان کی میدونه متن داخل عکس چیه

دوستان کی میدونه متن داخل عکس چیه

دوستان کی میدونه متن عکس چیه.من خودم هرچی فک کردم نفهمیدم
۲

دوستان کی میدونه متن عکس چیه.من خودم هرچی فک کردم نفهمیدم