۲۳ شهریور 1397
4K
۲۳ شهریور 1397
4K
من یاد گرفته ام# که

من یاد گرفته ام# که

۸ تیر 1397
4K
muma dönmü. şkalbi...... neden?!?!? neden??!?! neden?????????!????????

muma dönmü. şkalbi...... neden?!?!? neden??!?! neden?????????!????????

۸ تیر 1397
878
نمی دانم چه میخواهم#

نمی دانم چه میخواهم#

۲۹ خرداد 1397
4K
۲۹ خرداد 1397
7K
؛؛؛؛

؛؛؛؛

۲۹ خرداد 1397
928
۲۹ خرداد 1397
5K
۲۸ خرداد 1397
3K
هـــــみεみــــــہ...!!! خـــــــدا !!! مگہ مــــــــن چقدر ظرفیت دارم دیگہ نمی ڪــــــشم خــــــودیا از همه بدترن😔

هـــــみεみــــــہ...!!! خـــــــدا !!! مگہ مــــــــن چقدر ظرفیت دارم دیگہ نمی ڪــــــشم خــــــودیا از همه بدترن😔

۲۸ خرداد 1397
4K
۲۸ خرداد 1397
5K
۲۸ خرداد 1397
5K
۲۸ خرداد 1397
4K
همین که حس کنم کنارمی برام کافیست..

همین که حس کنم کنارمی برام کافیست..

۲۸ خرداد 1397
6K
۲۷ خرداد 1397
5K
۲۷ خرداد 1397
3K
۲۷ خرداد 1397
7K
۲۷ خرداد 1397
6K
۲۶ خرداد 1397
7K
۲۶ خرداد 1397
4K