!!!!!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡

!!!!!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡

۲۴ خرداد 1394
7
ومن هنوز به این آیه دلخوشم...آسانی پس از سختی!نکند ناامید شوی فرزندآدم...ما خداراداریم... kurdman

ومن هنوز به این آیه دلخوشم...آسانی پس از سختی!نکند ناامید شوی فرزندآدم...ما خداراداریم... kurdman

۲۳ خرداد 1394
18
صدایش از توی کوچه می آمد. حرفش را پشت سر هم تکرار می کرد. با ما بود. توی بلندگو داد می زد اما کسی واکنشی نشان نمی داد. صدای وانتی را می گویم. می گفت، ...

صدایش از توی کوچه می آمد. حرفش را پشت سر هم تکرار می کرد. با ما بود. توی بلندگو داد می زد اما کسی واکنشی نشان نمی داد. صدای وانتی را می گویم. می گفت، آهن پاره، سماور کهنه، دمپایی کهنه، نون خشک خریداریم. حتما ضایعاتی نداریم که خریدارش باشد ...

۲۳ خرداد 1394
28
پارازیت؛ ضد عقل، ضد نظام، ضد سلامت/ تمامش کنید! جعفر محمدی عصرایران - زمانی هیچ کدام از برنامه هایی که از ماهواره پخش می شدند ، به زبان فارسی نبودند. در آن سال ها ، ...

پارازیت؛ ضد عقل، ضد نظام، ضد سلامت/ تمامش کنید! جعفر محمدی عصرایران - زمانی هیچ کدام از برنامه هایی که از ماهواره پخش می شدند ، به زبان فارسی نبودند. در آن سال ها ، هر چند گیرنده های ماهواره ای در خانه های ایرانیان حضور داشتند اما چیزی به ...

۲۳ خرداد 1394
9
پست پانزدهم وپایانی تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی زنان کارتن خواب بله!‌ اینجا هم ایران است و اگر مجلسی ها این صحنه ها را نمی بینند،‌ می توانند تصاویرش را ...

پست پانزدهم وپایانی تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی زنان کارتن خواب بله!‌ اینجا هم ایران است و اگر مجلسی ها این صحنه ها را نمی بینند،‌ می توانند تصاویرش را در مانیتورهای مجلس تماشا کنند تا بدانند دور و برشان چه می گذرد؟! چرا فقط ...

۲۱ خرداد 1394
6
پست چهاردهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی یک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود. مجلسی ها بهتر است به جای ابراز ناراحتی از فروپاشی بنیان های خانواده در ...

پست چهاردهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی یک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود. مجلسی ها بهتر است به جای ابراز ناراحتی از فروپاشی بنیان های خانواده در غرب، فکری به حال فروپاشی خانواده های ایرانی کنند.

۲۱ خرداد 1394
6
پست سیزدهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی تکدی گری (بدون شرح)

پست سیزدهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی تکدی گری (بدون شرح)

۲۱ خرداد 1394
4
پست دوازدهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی سونامی سرطان کجای دنیا این همه آدم سرطان می گیرند؟‌ مجلسی ها از خودشان پرسیده اند علت چه می تواند باشد؟

پست دوازدهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی سونامی سرطان کجای دنیا این همه آدم سرطان می گیرند؟‌ مجلسی ها از خودشان پرسیده اند علت چه می تواند باشد؟

۲۱ خرداد 1394
6
پست یازدهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی کمبود،‌ گرانی و قاچاق دارو آیا مجلسی ها نسخه به دست برای پیدا کردن یک دارو کل شهر را گشته اند؟!

پست یازدهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی کمبود،‌ گرانی و قاچاق دارو آیا مجلسی ها نسخه به دست برای پیدا کردن یک دارو کل شهر را گشته اند؟!

۲۱ خرداد 1394
4
پست دهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی محیط زیست ایران با سرعت تمام در حال نابودی است. بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی از بین رفته اند یا در ...

پست دهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی محیط زیست ایران با سرعت تمام در حال نابودی است. بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی از بین رفته اند یا در معرض انقراض اند. وضعیت جاهایی مانند دریاچه ارومیه و بختگان و جنگل های بلوط زاگرس ...

۲۱ خرداد 1394
5
پست نهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی کودکان کار،‌ نه توطئه استکبار است و نه حل این مشکل در بن بست تحریم ها گرفتار. این ها کسانی هستند که طبق ...

پست نهم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی کودکان کار،‌ نه توطئه استکبار است و نه حل این مشکل در بن بست تحریم ها گرفتار. این ها کسانی هستند که طبق قانون اساسی باید از تحصیلات رایگان برخوردار شوند و طبق اعلامیه حقوق بشر که ایران ...

۲۱ خرداد 1394
4
پست هشتم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی خود مجلسی ها بهتر از هر کس دیگری می دانند که چند درصد مردم زیر خط فقرند. تازه فقیر صرفاً کسی نیست که ...

پست هشتم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی خود مجلسی ها بهتر از هر کس دیگری می دانند که چند درصد مردم زیر خط فقرند. تازه فقیر صرفاً کسی نیست که در حاشیه ها و بیغوله ها زندگی می کند بلکه بسیاری از کارمندان و کارگرانی ...

۲۱ خرداد 1394
4
پست هفتم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی این عکس تزئینی است ولی می توان آن را به عنوان نمادی از پارازیت به کار برد و از مجلسی ها پرسید:‌ آیا ...

پست هفتم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی این عکس تزئینی است ولی می توان آن را به عنوان نمادی از پارازیت به کار برد و از مجلسی ها پرسید:‌ آیا شده یک بار هم طرح دو فوریتی بدهید برای بررسی این که آیا پارازیت ها ...

۲۱ خرداد 1394
4
پست ششم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی هزاران نفر بر اثر آلودگی مستمر هوا در سال می میرند. از ریزگردهایی که زندگی را بر مرزنشیان تنگ کرده تا گازهای آلاینده ...

پست ششم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی هزاران نفر بر اثر آلودگی مستمر هوا در سال می میرند. از ریزگردهایی که زندگی را بر مرزنشیان تنگ کرده تا گازهای آلاینده ای که مردم شهرهای بزرگ را خفه می کند. راستی وقتی بنزین های آلوده توزیع ...

۲۱ خرداد 1394
12
پست چهارم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی - 55 درصد از طلاق‌ها در کشور به دلیل اعتیاد است. - 65 درصد از همسرآزاری‌ها به دلیل اعتیاد است. - 30 درصد ...

پست چهارم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی - 55 درصد از طلاق‌ها در کشور به دلیل اعتیاد است. - 65 درصد از همسرآزاری‌ها به دلیل اعتیاد است. - 30 درصد از کودک‌آزاری‌ها به دلیل اعتیاد است. - 25 درصد از قتل‌ها به دلیل اعتیاد است. ...

۲۱ خرداد 1394
4
پست سوم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی جاده های نامناسب،‌ خودروهای بی کیفیت و فرهنگ پایین رانندگی سالانه بیش از 20 هزار ایرانی را به کام مرگ می کشد. تعداد ...

پست سوم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی جاده های نامناسب،‌ خودروهای بی کیفیت و فرهنگ پایین رانندگی سالانه بیش از 20 هزار ایرانی را به کام مرگ می کشد. تعداد بیشتری را مجروح می کند و هزاران میلیارد تومان هزینه های مادی آنی و آتی ...

۲۱ خرداد 1394
4
پست دوم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی سرقت و زورگیری از مشکلاتی است که مردم را بسیار می آزارد و حتی در روز روشن و مرکز شهر هم اطمینانی به ...

پست دوم تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی سرقت و زورگیری از مشکلاتی است که مردم را بسیار می آزارد و حتی در روز روشن و مرکز شهر هم اطمینانی به این که زورگیرها و کیف قاپ ها نخواهند آمد،‌ نیست. آیا نباید به طور ریشه ...

۲۱ خرداد 1394
6
پست اول تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی عصرایران -چن روزپیش یکی از نمایندگان دلواپس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح دوفوریتی تغییر ساعات کار در ماه رمضان تقدیم هیأت ...

پست اول تصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی عصرایران -چن روزپیش یکی از نمایندگان دلواپس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح دوفوریتی تغییر ساعات کار در ماه رمضان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. 10 نماینده هم به وزیرتصاویر پیشنهادی عصرایران برای پخش در مانیتورهای ...

۲۱ خرداد 1394
6
لشگر کشی علیه تهیدستان 1 . هر روز اردو کشی بر علیه فرودستان بیشتر می شود . آنها از خواب زمستانی برمی خیزند و در میان عرق زیربغل و کفهای دور دهان به عملیاتهای ضربتی ...

لشگر کشی علیه تهیدستان 1 . هر روز اردو کشی بر علیه فرودستان بیشتر می شود . آنها از خواب زمستانی برمی خیزند و در میان عرق زیربغل و کفهای دور دهان به عملیاتهای ضربتی متوسل می گردند ، فقر نباید در منظر عمومی باشد ، تهیدستان را چون بساط ...

۱۸ خرداد 1394
20
این یک لحظه تاریخی است. پیروزی «حزب دموکراتیک خلق ها» تنها یک پیروزی برای کردها و اقلیت ها و آزادی خواهان ترکیه نیست. یک شکست بزرگ هم هست. کدام شکست؟ شکست همان مرد متکبری که ...

این یک لحظه تاریخی است. پیروزی «حزب دموکراتیک خلق ها» تنها یک پیروزی برای کردها و اقلیت ها و آزادی خواهان ترکیه نیست. یک شکست بزرگ هم هست. کدام شکست؟ شکست همان مرد متکبری که در مقابل دیدگان جهانیان، در «حماسه کوبانی» از داعش حمایت می کرد و آشکارا سقوط ...

۱۷ خرداد 1394
21