ویژه کنید
عکس و تصویر در بعضی طوفانهای زندگی ، کم کم یاد میگیری که نباید توقعی داشته باشی مگر ...


در بعضی طوفانهای زندگی ،
کم کم یاد میگیری که نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت .
بعضی را هر چند نزدیک ، اما نباید باور کرد ،
متوجه میشوی روی بعضی هر چند صمیمی ، اما نباید حساب کرد
میفهمی بعضی را هر چند آشنا ، اما نمیتوان شناخت
و این اصلا تلخ نیست ، شکست نیست
آگاه شدن نام دارد
ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشی ،
این آگاهی دردناک است .....
اما تلخ نیست ....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...