ویژه کنید
عکس و تصویر ✏بچہ ڪہ بودم فوبیاے تنهـایے داشتم . هـمیشہ خواهـرام و برادرم واسہ این ڪہ اذیتم ...

✏بچہ ڪہ بودم فوبیاے تنهـایے داشتم .
هـمیشہ خواهـرام و برادرم واسہ این ڪہ اذیتم ڪنن مے گفتن تنهـات مے ذاریم و مے ریم .
مے ریم تا یہ سر و دو گوش سر برسہ و تو رو ببرہ .
گریہ مے ڪردم و تو بغل مادر قایم مے شدم .
بزرگ تر ڪہ شدم موندم خونہ .
موندم خونہ و تنهـا و تنهـا تر شدم . دیگہ نہ حیا و انگ بزرگ شدن مے ذاشت بپرم تو بغل مامانم نہ مے ترسیدم .
بزرگتر ڪہ شدم فهـمیدم تنهـایے اونقدرام ترسناڪ نیست . یہ سر و دو گوش هـمون آدمیہ ڪہ گند مے زنہ بہ تنهـاییت . باید از اومدنش بترسے ولے تنهـاییت رو حفظ ڪنے .
فهـمیدم تنهـایے بهـترین انتخاب مے تونہ واسہ یہ آدم باشہ .
👤وحیدہ رحیمی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...