ویژه کنید
عکس و تصویر احساس میکردم چیزی جلوی صورتمه ک نمیزاره نفس بکشم! همینطور که تلاش میکردم تکونی بخورم ...

احساس میکردم چیزی جلوی صورتمه ک نمیزاره نفس بکشم! همینطور که تلاش میکردم تکونی بخورم یه دست گرم رو احساس کردم ک دست راستمو تودستش گرفته بودو داشت صدام میزد اما نمیفهمیدم چی میگفت انگار نمی تونستم کلماتشو درک کنم!خیلی سعی کردم تکون بخورم ولی بازم چشام سنگین شدو خوابم برد....
مانی: نزدیکای ظهر بود که گوشیم زنگ خورد هنوز خواب بودم ،از رومیز برش داشتم مانیابود+الو-سلام همراه اقای مانی پناهی باشنیدن صدا کلا خواب از سرم پرید !بلند شدمو تو تخت نشستم،+بله خودمم شما؟ -من آقای رحیمی هستم+گوشی خواهر من دست شما چیکارمیکنه!؟-توضیح میدم جناب+خب توضیح بده -اووفف+بگین لطفا میشنوم-خب!راستش خواهرتون بیمارستان هستن ... بیمارستان؟!مانیا بیمارستان بود؟!چی میگفت این پسره عصبی و کلافه داد زدم + بگو چیشده خب چرا خواهر من تو بیمارستانه؟اصلا توچه دخلی ب موضوع داری ک زنگ زدی؟!-خواهرتون تونمایشگاه ما از پله افتادن ومن ایشونو رسوندم ب بیمارستان شماهم لطفا تعاشیف بیارین بقیشو حضوری میگم+کدوم بیمارستان؟-بیمارستان مهر ولیعصر+اوک الان میام ممنون ک زنگ زدی -خواهش.کلافه و عصبی بلند شدمو اماده شدم مانیا مگه نرفته بود جاپیدا کنه واسه نمایشگاهش !پس چیشد که سراز نمایشگاه این پسره در آورده؟!
علیرضا: اووفف اووف عجب خانواده ای دارن ایناهمشون عصبین جای تشکر وایساده از من اسول دین میپرسه.برگشتم رفتم تواتاق هنوز بی هوش بود دختره زبون دراز بزار ب هوش بیای حالیت میکنم !میزنی توگوش من؟اخه تو یه الف بچه میزنی تو گوش من!؟گوشیمو بیرون اوردم و شماره محمد رو گرفتم+الو-الو سلام داداش خوبی چیشد؟+سلام هیچ بی هوشه هنوز زنگ زدم ب داداش بیاد واسه اتاق عمل ب رضایت خانوادش نیاز دارن توچه خبر! چیکاری با اون ضیفه؟-داداش گاوت دوقلو زایده !راس میگه حاملس ..+کجایین الان ؟-مطب نگینم،میگه بچه مرده باید سقد بشه نمیدونی چه علم شنگه ای ب پاکرد،نگینم یه مسکن بش تزریق کرد الانم خوابه+هوووففف لعنت به این زندگی !محمد داداش-جونم داداش+جونت سلامت ..کارای ویضاشو انجام بده ردش کنم بره دوبی -مطمعنی علیرضا؟!اگه راضی نشد؟میگه خون بهای بچمو میخوام ! +اوووفف ویلا دوبی رو بده بهش ،فقط بره گم شه -علیرضا اون ویلا ارزشش بیشتر از ایناس پشیمون میشی پسر+فقط میخوام بره ،فقط دست ازسرم برداره همین برام بسه -باش،فقط ی چیزی مالک اصلی باباته مشکلی نداره؟چی بهش میگی؟+اون نه محمد اون نه !ویلای خودمو میدم بش -اها اوک داداش یادم نبود اونجام ویلا داری خب من برم فعلا+اوک بازم چیزی شد خبر بده-باشه قربونت خدافظ +خدافظ-راستی علیرضا خانوادش اومدن درگیری چیزی پیش نیاد؟!+ن نمیگم چیزی برو ب سلامت -خدافظ+خدافظ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...