fardin1359

fardin1359

امتیاز
7880
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

یک جایی می رسد که آدم دست به خودکشی می زند، نه اینکه یک تیغ ...

نفس کشیدن از جایی سخت می‌شه، که نخوای با سرنوشتت کنار بیای. ...

آه از این∵غربت نزدیک∵واز آن حسرت دور...∵عشق♡∵در سینه ی من هس...

وای از حال هم خبر نداریمدوریمو این تنهاییو باور نداریموای بغ...

باز باران ، میچکد از چشم خیسم!با گهرهای فراوان ، قصه ام را م...

به نگاهی که مــــرا کرده گرفتار قســــــمبه نگاهی که شــب ا...

ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍﺗﺎ ﺁﺏ ﮐﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻪ ...

https://telegram.me/joinchat/BaEiCzuix29il4pk-PsIngبرگی شده ...

همه با سنگ شکاندند ، تو با زخم  ِ زبانگله ای نیست ، تو هم زخ...

ﺷﺐ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻢ ﺯ ﺷﺮﺍﺑﺶﺳﺠﺎﺩﻩ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻨﻮﺷﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﺑﺶﻣﺴ...

تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهیدلم می پاشد از هم بس که ز...

‌در دلم عشق تو می ماند و من می میرمعاقبت از غم تو ره به جنون...

مینویسم تا بخوانی با دو چشم منتظر دلبرم باز این دلم،چندیست ب...

در کنج قفس می کشدم حسرت پروازبا بال و پر سوخته پرواز چه سازم...

‌عشق یعنی خواب باشی بوسه بیدارت کندیار با چشم خمار و مست تب ...

ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺑﻤﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﻣﻌﻠﻢ” ﺁ ” ﺭﺍﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺴﯽ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ” ...

دست عشق از دامن دل دور باد!می‌توان آیا به دل دستور داد؟می‌تو...

.نگو هرگز خداحافظ خداحافظ که میگویی دلم از درد م...

. جزیره‌ای‌ست عشق توکه خیال را به آن دسترس نیستخوابی‌ست ناگف...

در انتظار تو ✨تمام کوچه های ذهنم را چراغانی می کنم ✨و در انت...