فاطمه

fatemehrahimi

یادهارفتندوماهم می رویم ازیادها/کی پر کاهی بمانددرمیان بادها.

یک  عدد انتخاب کنید...بعد بریدپایین......√12345678910111213خ...
۲۷

یک عدد انتخاب کنید...بعد بریدپایین......√12345678910111213خ...

پدر: پسرم میخوام برات برم خواستگاری!پسر: زن نمیخوام(:pouting...
۱۳

پدر: پسرم میخوام برات برم خواستگاری!پسر: زن نمیخوام(:pouting...

*F* Rahimi*:ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪﺁﻣﺪ : ﺑﻬﺶ ...
۲۰

*F* Rahimi*:ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪﺁﻣﺪ : ﺑﻬﺶ ...

*F* Rahimi*:تو جاده پلیسجلوی ماشین رو میگیره میگه :شما ازصبح...
۷

*F* Rahimi*:تو جاده پلیسجلوی ماشین رو میگیره میگه :شما ازصبح...

*F* Rahimi*::diamond_shape_with_a_dot_inside: طالع بینی اصفه...
۱۷

*F* Rahimi*::diamond_shape_with_a_dot_inside: طالع بینی اصفه...

*F* Rahimi*:ﺧﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻠﯿﯿﯿﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ !!!!تو ذهنت یکی از اعداد ز...
۲۸

*F* Rahimi*:ﺧﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻠﯿﯿﯿﯽ ﺟﺎﻟﺒﻪ !!!!تو ذهنت یکی از اعداد ز...

*F* Rahimi*:خانم ۴۵ ساله ای بر اثر حمله قلبی در بیمارستان بس...
۱۴

*F* Rahimi*:خانم ۴۵ ساله ای بر اثر حمله قلبی در بیمارستان بس...

تواین روز طلایی من اومدم به دنیا،وجود پاکم اومدتوجمع خلوت شم...
۴۰

تواین روز طلایی من اومدم به دنیا،وجود پاکم اومدتوجمع خلوت شم...

میگن: زیبا رویان بی وفان...‌..............الان من بی وفام آی...
۳۶

میگن: زیبا رویان بی وفان...‌..............الان من بی وفام آی...

ﺳﻪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﺩﺍﺭم!...........................ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ...
۱۵

ﺳﻪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﺩﺍﺭم!...........................ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ...

:watermelon:فوری فوری :watermelon:هندونه ها و آجیل هایی در ش...
۱۴

:watermelon:فوری فوری :watermelon:هندونه ها و آجیل هایی در ش...

ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺩﺭ:smiling_face_with_smiling_eyes:ﮔﻔﺖ: ﺟﺎﻧﻢ:smiling_...
۱۳

ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺩﺭ:smiling_face_with_smiling_eyes:ﮔﻔﺖ: ﺟﺎﻧﻢ:smiling_...

مرد : ماه من می شوی؟ زن : آن وقت دستت به من نمی رسد!مرد : حا...
۲۳

مرد : ماه من می شوی؟ زن : آن وقت دستت به من نمی رسد!مرد : حا...

متولدچه ماهی هستید؟ . . ..............................هر ماه...
۱۲

متولدچه ماهی هستید؟ . . ..............................هر ماه...

دختر است دیگر …............. نه نه ببخشید هوا سرده شال پیچید...
۱۱

دختر است دیگر …............. نه نه ببخشید هوا سرده شال پیچید...

اصفهانیه داشت میمرد . به زنش میگه :برو ٱرایش کون ،آ لباسی خب...
۱۶

اصفهانیه داشت میمرد . به زنش میگه :برو ٱرایش کون ،آ لباسی خب...

دانشجویی برگه امتحانی را سفید داد و روی آن نوشت :سکوتم نشانه...
۲۸

دانشجویی برگه امتحانی را سفید داد و روی آن نوشت :سکوتم نشانه...

ﮔﻮﺷﻲ دوستم رو ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ  ﺍﺳﻤﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ  20009...
۹

ﮔﻮﺷﻲ دوستم رو ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺍﺳﻤﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ 20009...

زنگ زدم به مامانم گفتم: شام چی داریم؟ گفت :بقیه ناهار امروز....
۸

زنگ زدم به مامانم گفتم: شام چی داریم؟ گفت :بقیه ناهار امروز....

استادی میگفت:صبحها که دکمه های لباسم را می بندم به این فکر م...
۳۲

استادی میگفت:صبحها که دکمه های لباسم را می بندم به این فکر م...