غریبه (۴۴۱ تصویر)

#بی_کَسِ_عالم    #غریبه 🖤😭😭😭
۳

#بی_کَسِ_عالم #غریبه 🖤😭😭😭

شاید اگر به عقب برمیگشتمطور دیگری زندگی میکردم...طور دیگری ن...
۳۷

شاید اگر به عقب برمیگشتمطور دیگری زندگی میکردم...طور دیگری ن...

ادامه شصت و یک #پارت_صد_شصت_یک #غریبه آشنا-تانیا خوبم +پس چر...
۱۱

ادامه شصت و یک #پارت_صد_شصت_یک #غریبه آشنا-تانیا خوبم +پس چر...

#غریبه و آشنا نمی شناسدکسی که بخواهد دلت را به درد بیاوردحیر...
۸

#غریبه و آشنا نمی شناسدکسی که بخواهد دلت را به درد بیاوردحیر...

گاهی وقت ها خودمون هم نمی دونیم کی و چه طوری این #اتفاق_شیری...
۳

گاهی وقت ها خودمون هم نمی دونیم کی و چه طوری این #اتفاق_شیری...

بزودی برایم #غریبه خواهی شد ██████████‌]99٪
۳

بزودی برایم #غریبه خواهی شد ██████████‌]99٪

#رفیق #غریبه
۰

#رفیق #غریبه

:revolving_hearts: #عفت و #حیا ، دو نوع است::rose: #عفت و #ح...
۰

:revolving_hearts: #عفت و #حیا ، دو نوع است::rose: #عفت و #ح...

بِزودۍِ بَرایَم #غریبه خِاهِیِ شُد ██████████████‌]99٪
۲

بِزودۍِ بَرایَم #غریبه خِاهِیِ شُد ██████████████‌]99٪

یک سری از آدم ها را حاضری همه جوره کنار خودت داشته باشی؛به ع...
۴

یک سری از آدم ها را حاضری همه جوره کنار خودت داشته باشی؛به ع...

#پارت_صد_سی_هفت #غریبه آشنادونگهه:سوار ماشین شدم زنگ زدم به ...
۱

#پارت_صد_سی_هفت #غریبه آشنادونگهه:سوار ماشین شدم زنگ زدم به ...

#پارت_صد_بیست_چهار #غریبه آشنائونسوبعد از حدود یه ماه تمرین ...
۱

#پارت_صد_بیست_چهار #غریبه آشنائونسوبعد از حدود یه ماه تمرین ...

#پارت_صد_چهارده #غریبه آشنائونسوسهون به هوش اومد،همه یه نفس ...
۱

#پارت_صد_چهارده #غریبه آشنائونسوسهون به هوش اومد،همه یه نفس ...

#پارت_نود_شش #غریبه آشناچانیول:وای چانیول من از دست تو چیکار...
۴

#پارت_نود_شش #غریبه آشناچانیول:وای چانیول من از دست تو چیکار...

#پارت_هشتاد_نه #غریبه آشناگوشی رو از گوشم جدا کردم گرفتمش سم...
۱۰

#پارت_هشتاد_نه #غریبه آشناگوشی رو از گوشم جدا کردم گرفتمش سم...

#پارت_هفتاد #غریبه آشنائونسو:قراره برای اولین بار همه ی گروه...
۶

#پارت_هفتاد #غریبه آشنائونسو:قراره برای اولین بار همه ی گروه...

#پارت_شصت_سه #غریبه آشناتانیا:رفتیم پیش سهون-سلام بانوی جوان...
۱

#پارت_شصت_سه #غریبه آشناتانیا:رفتیم پیش سهون-سلام بانوی جوان...