نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

DONGHAE (۱۰ تصویر)

میخوام برات حرف بزنم... برات بگم، از خنده‌هات، از چشات، از صدات، از اشکات، از بغضات... از خنده‌هات ک قند تو دلم آب میکنه... از چشات ک هر وقت بهش نگاه میکنم توش غرق میشم... ...

میخوام برات حرف بزنم... برات بگم، از خنده‌هات، از چشات، از صدات، از اشکات، از بغضات... از خنده‌هات ک قند تو دلم آب میکنه... از چشات ک هر وقت بهش نگاه میکنم توش غرق میشم... از صدات ک مسکن حال خرابمه... از اشکات ک دلمو میلرزونه... از بغضات ک حالمو ...

تورو ک دیدم... چشامو بستم رو دنیا رو عادماش رو بدیاش رو ناراحتیاش رو غماش رو غصه‌هاش رو گریه‌هاش بستم... چشامو بستمو تورو تصور کردم با خوبیات با خوشحالیات با شادیات با دلخوشیات با خنده‌هات ...

تورو ک دیدم... چشامو بستم رو دنیا رو عادماش رو بدیاش رو ناراحتیاش رو غماش رو غصه‌هاش رو گریه‌هاش بستم... چشامو بستمو تورو تصور کردم با خوبیات با خوشحالیات با شادیات با دلخوشیات با خنده‌هات با خنده‌هات با خنده‌هات من چشامو بستم و فق تویی ک صاحب قلب دختری شدی ...

دونگهههههه‌ممممممم😭 😍 😭 😭 😍 😭 لنتیییییی جذاااااااب😍 😭 😍 😭 😍 😭 😍 😭 من دیه تحمل ندارممممم😭 😭 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 ...

دونگهههههه‌ممممممم😭 😍 😭 😭 😍 😭 لنتیییییی جذاااااااب😍 😭 😍 😭 😍 😭 😍 😭 من دیه تحمل ندارممممم😭 😭 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 💙 این همه خوشگلی و جذابیتت ا کجا میاد عاخه😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 ...

چشااااااش لنتییییی چشاااااش خدایاااااااا من میخام بمیییرمممم😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 ...

چشااااااش لنتییییی چشاااااش خدایاااااااا من میخام بمیییرمممم😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 ...

دونگهه °•° لنتییییی جذاااااااااببببب میخااام براااات بممممیییررممممم😭 😍 😭 😍 😍 😭 😭 😍 😭 😍 😭 😍 😭 😍 😭 😍 😭 😍 😍 😭 😍 😭 😍 😭 😭 😍 😍 😭 😭 ...

دونگهه °•° لنتییییی جذاااااااااببببب میخااام براااات بممممیییررممممم😭 😍 😭 😍 😍 😭 😭 😍 😭 😍 😭 😍 😭 😍 😭 😍 😭 😍 😍 😭 😍 😭 😍 😭 😭 😍 😍 😭 😭 😍 😍 دورت بگردم الهیییییییییییی خاااااداااااااا دیه نمیتونم این همه جذابیت از کجا میاد عاخه ...

از دور دوست داشتن سخت است خیلی سخت از دور تو را نگاه میکنم...از دور برای هر لبخندت میمیرم و زنده میشوم... از دور صدایت را گوش میدهم... از دور تمام حرکات را زیر نظر ...

از دور دوست داشتن سخت است خیلی سخت از دور تو را نگاه میکنم...از دور برای هر لبخندت میمیرم و زنده میشوم... از دور صدایت را گوش میدهم... از دور تمام حرکات را زیر نظر دارم... از دور خنده هایت برای دیگری را میبینم... از دور شادی‌ات و غمت را ...

🍫 ♣ 🎴 🎲 ♠ 🎈 🎼 🎙 🎹 #DONGHAE #EDIT #الهامـ

🍫 ♣ 🎴 🎲 ♠ 🎈 🎼 🎙 🎹 #DONGHAE #EDIT #الهامـ

🍫 ♣ 🎴 🎲 ♠ 🎈 🎼 🎙 🎹 #DONGHAE #EDIT #الهامـ

🍫 ♣ 🎴 🎲 ♠ 🎈 🎼 🎙 🎹 #DONGHAE #EDIT #الهامـ

: من حالا اینجا در غبار رها شده ام درحالی ک مزه ی اعتماد شکسته شده رو میچشم

: من حالا اینجا در غبار رها شده ام درحالی ک مزه ی اعتماد شکسته شده رو میچشم "🌪 🌑 " #DONGHAE #me

دونگههـ و هیچولـ در مراسمـ و اجرایـ AAA #DONGHAE #HEECHUL #SUJU #SUPERJUNIOR ELHE_ELF

دونگههـ و هیچولـ در مراسمـ و اجرایـ AAA #DONGHAE #HEECHUL #SUJU #SUPERJUNIOR ELHE_ELF