جوان بی وطن

javan_bivatan

دنیایم را محدود کردند
جوانیم را از من گرفتند
امیدها و آرزوهای آینده ام را از من گرفتند
آن از خدا بی خبرها زندگیم را نابود کردند دیگر امیدی به آینده ندارم ...

امتیاز
2550
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
8

دنیایم را محدود کردند جوانیم را از من گرفتند امیدها و آرزوها...

1

دیر گاهی بود فکرم مرده بوددر سکوت خویش خوابم برده بودچشمم از...

دیر گاهی بود فکرم مرده بوددر سکوت خویش خوابم برده بودچشمم از...

دنیایم را محدود کردند جوانیم را از من گرفتند امیدها و آرزوها...

دنیایم را محدود کردند جوانیم را از من گرفتند امیدها و آرزوها...

دنیایم را محدود کردند جوانیم را از من گرفتند امیدها و آرزوها...

دنیایم را محدود کردند جوانیم را از من گرفتند امیدها و آرزوها...