امتیاز
204000
دنبال کننده
260
دنبال شونده
178
18

سلام دوستان خوبید ......پیشاپیش عید تون مبارک امیدوارم سال خ...

12

دوستای عزیزم بدی دیدید حلال کنید خداحافظ ........اگه بتونم م...

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁☜وقــــٓٓـٰٓـٓـٓــتے ✘ﻣﺸٓـ⊙̯͡⊙ــﺘﯿﺎ ﺳــــٓ...

1

▌◢دلــــم بـــہ رفیــــقایے ➤▌ خـــــــوش ➫ بـؤڈ ➽▌◢ ڪـہ فڪـ...

3

#رفیق یه واژهـ خیلیـ بزرگهـ هرکسیـ # ←لیاقتــشو ندارهـ ،هرک...

3

ﺑﺒﯿﻦ ﺭﻓﯿـــــــــــﻖﺍﮔﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﻣنـــ↷↶ـــــiﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺗﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﻨــ...

11

ت‍ـــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِو↶نیس‍ـــت‍ـــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِے ...

24

کامنت لطفااااااا

بـِـِہ قـُـُوُل بـِـِہروُز وُثـُـُوق:اَگہ قرآر بآشــہ مـטּ ا...

1

بـــﻪ ﺑﻌــــﻀﯿـــــﺎﻡ ↯ﺑـــﺎﯾﺪ گــــفت:ﺷــــــــــﻤﺎ↯⇨ ﺷــــ...

9

بسلامتی کسی کهساعت ۳نصفه شب بهش زنگ زدمبعد دوتا بوق با صدای ...

8

نمیـٍٍَٰٰٰٓٓٓـٍٍَٰٰٓٓٓـٍٍَٰٓٓٓـٍٍَٰٰٰٓٓٓـٍٰٰٓٓٓـْْْٖٖٖدونم چ...

11

☜☜✔️َرَفَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـﺖْ؟ َخَـَـ...