MOHAMMAD -- 79

master99

زندگی "دوختن شادیهاست...
و به تن کردن پیراهن گلدار امید..
زندگانی هنر هم نفسی با غمهاست

:crying_face::crying_face:
۷

:crying_face::crying_face:

لطفا همه کامنت بزارن :white_smiling_face:خودم 3
۱۷

لطفا همه کامنت بزارن :white_smiling_face:خودم 3

:ok_hand_sign::ok_hand_sign::ok_hand_sign:
۲۸

:ok_hand_sign::ok_hand_sign::ok_hand_sign:

همه نظرشونو بگن خودم 3  5    9 :smiling_face_with_smiling_ey...
۱۵

همه نظرشونو بگن خودم 3 5 9 :smiling_face_with_smiling_ey...

لذت بخش ترین سلفی دنیا خوش بحال هر پسری نصیبش بشه
۵

لذت بخش ترین سلفی دنیا خوش بحال هر پسری نصیبش بشه

دقیقا :smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes::smilin...
۲

دقیقا :smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes::smilin...

:grinning_face:
۱

:grinning_face:

عن بازی جدید مردم ما از چیزی خوششون بیاد تا عنشو در نیارن ول...
۱

عن بازی جدید مردم ما از چیزی خوششون بیاد تا عنشو در نیارن ول...

لطفا همه بیان نظر بدن :gem_stone: خودم 4
۱۶

لطفا همه بیان نظر بدن :gem_stone: خودم 4

ی زمانی عروسی بابات رو دیدی یا نه چیزی بیشتر از یه شوخی نبود...
۳

ی زمانی عروسی بابات رو دیدی یا نه چیزی بیشتر از یه شوخی نبود...

نقطه ضعف ایرانیا :grinning_face:
۱

نقطه ضعف ایرانیا :grinning_face:

ایام مدرسه شبیه کدوم بودین؟ همه کامنت بزارن خودم 1 و 5 :face...
۴۸

ایام مدرسه شبیه کدوم بودین؟ همه کامنت بزارن خودم 1 و 5 :face...

:ok_hand_sign::ok_hand_sign:
۱

:ok_hand_sign::ok_hand_sign:

هرچقدر تلاش کردی ... هرچقدر شکست خوردی ... مهم نیست ... بازم...
۱

هرچقدر تلاش کردی ... هرچقدر شکست خوردی ... مهم نیست ... بازم...

:disappointed_face::disappointed_face:
۲

:disappointed_face::disappointed_face: