وستا

nedr

امتیاز
700
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

این اریایعنی ها این پسره رو باید خورد

نصف رژ های من خخ

هه اره

اینم تقلبی امروز واسه علومخخخ

اره دیگه وقتی زیادی کنی بدی می بینی بد جور

امشب تولد دوستم جاتون خالی البته ک جشن خودمونی بود تازهجالبی...

درک وقتی پدرم رو دارم

2

اوره خخخخ حافظه اش بیشتر شد هم اشکال نداره بیشتر باشه دقت کن...

عکس تولد دختر پسر عموم عاشقشم

اره ی راس زدم وسط هدف