ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﻣﻴﭙﺮﺳیﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ ؟؟ﻣﻴﮕﻪ : ﻣﺎ ﺍﺻﺎﻟﺘ...

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﻳﮑﻲ ﻣﻴﭙﺮﺳی

ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ ؟؟

ﻣﻴﮕﻪ : ﻣﺎ ﺍﺻﺎﻟﺘﻦ فیسبوکی ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﺗﻮ وایبر ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ
توی لاین با همسرم آشنا شدم
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ ﺭﻓﺘﯿﻢ تلگرام

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار