افسووووووسافسوس که این عمر گرانمایه رفت از دستافسوس که روحم،...

افسووووووس
افسوس که این عمر گرانمایه رفت از دست
افسوس که روحم،نشده است بوی گلی مست..........
افسوس که روحم.......نشده است بوی گلی مست.......
افسوس افسوس افسوس
افسوس......که بی دلبره جانانه شدم من...
افسوس......که در عشق تو افسانه شدم من
دیوانه ی دیوانه شدم من......دری کشه میخانه شدم من.......
افسوس که با غم.......قلبم شده محرم.....
افسوس که این غم....از دل نشود کم.......
افسوس که بگذشته دگر باز نیاید........
افسوس که نور سحرم باز نتابد.... ....
افسوس افسوس افسوس
افسوس که این عمر گرانمایه رفت از دست
افسوس که روحم نشده است بوی گلی مست......
افسوس 100 افسوس
ای باده ی گلگون.......ز خود بی خبرم کن
دیوانه که هستم..........تو دیوانه ترم کن
افسوس افسوس افسوس
افسوس 100 افسوس

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار