فقیر به دنبال شادی ثروتمندثروتمند به دنبال سادگی زندگی فقیر ...

فقیر به دنبال شادی ثروتمند

ثروتمند به دنبال سادگی زندگی فقیر است کودک به دنبال ازادی بزرگتر بزرگتر به دنبال سادگی کودک آنان که رفته اند در ارزوی بازگشت آنان که مانده اند در ارزوی رفتن ... خدایا کدامین پل در کجای دنیا شکسته است؛ که هیچ کس به مقصدش نمیرسد؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار