ماشین ات که جوش می آورد ..؛حرکت نمی کنی.. کنار زده و می ایست...

ماشین ات که جوش می آورد ..؛

حرکت نمی کنی.. کنار زده و می ایستی ! وگرنه ممکن است ماشین آتش بگیرد . خودت هم همینطوری... وقتی جوش می آوری ،عصبی و عصبانی می شوی ؛ تخته گاز نرو ! بزن کنار ! ساکت باش..! و هیچ نگو... وگرنه هم به خودت آسیب میزنی هم به اطرافیان...  

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها