شک نکن به آنکه
به تو می گوید «می ترسد»
اما بترس از آنکه 
به ...

شک نکن به آنکه به تو می گوید «می ترسد» اما بترس از آنکه به تو می گوید «شک نمی کند»!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار