تقصیرما نیستبعضی ها خودشونمی خواهندکهیادگار باشندنه ماندگار,...

تقصیرما نیست

بعضی ها خودشون
می خواهندکه
یادگار باشند
نه ماندگار,,,,,,!!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...