فدای چشمهات بشم که بهم جون میدهفدای تک تک ضربان های قلبت اله...

فدای چشمهات بشم که بهم جون میده

فدای تک تک ضربان های قلبت
الهی پیض مرگت بشم
جونم فدات..عمرم..چشمام خیره به راه اومدنت هست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار