بــــازم شـــب شـــد:shooting_star::pensive_face:زنــــدگـــ...

بــــازم شـــب شـــد:shooting_star::pensive_face:

زنــــدگــــی مـــن تـــازه شـــــروع شــــده :leftwards_arrow_with_hook:️هنــــدزفری:headphone: یــــہ آهنگ:multiple_musical_notes:غمگین پلـــی:double_vertical_bar: میـــرم چتــــ:speech_balloon: هـــاے قبلمـــونو میــــخونم آروم اشــــک از گوشه چشمام میوفته:crying_face: رو بــــالشــــم بعـــد کـــــہ یـــاد خـــاطرات میــــکنم بغــض لعنتــــے گلــــومو میگیــــره نمیـــتونم گــــریه نکــــنم:loudly_crying_face: میـــزنم زیـــر گریــــہ :loudly_crying_face:چند دقــیـقہ بعـــد آروم میــــشم میـــبینم بالــــشم خیــــسہ خیــــسہ:splashing_sweat_symbol: بـــالشمــــو اونطرفی میکــــنم کـــــم کــــم کـــــہ خـــالی میـــشم:relieved_face: بــــہ خــــودم میگــــم وای من چــــقدر احمقم:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat: و بعـــدش از شــــدت خستگــــی چشمــــام خــــوابم میـــبره:sleeping_face: و هــــرشب و هــــرشبم شده ایــــن:back_with_leftwards_arrow_above::pensive_face::pensive_face: ┄┅┄┅✶:broken_heart:✶┅┄┅┄

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار