بزرگترین لذت در زندگےانجام دادن کارے ست کهدیگران می گویند تو...

بزرگترین لذت در زندگے
انجام دادن کارے ست که
دیگران می گویند
تو نمی توانی...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار