تو مدرسه فقط اون می دونست ساق پای راستم زخم شده ...اون تنها ...

تو مدرسه فقط اون می دونست ساق پای راستم زخم شده ...

اون تنها کسی بود که جای زخمم رو بلد بود چند روز بعد از این اتفاق با دوستم بحثمون شد ! یادم نمیاد سر چی ! یادم نمیاد کی مقصر بود ! فقط یادمه زنگ ورزش بود و داشتیم فوتبال بازی می کردیم ، وسط فوتبال وقتی داشتم شوت می زدم با کف پا اومد ساق پای راستم رو زد کاری به توپ نداشت اومد که زخمم رو بزنه ! زخمم دوباره تازه شد دوباره درد و درد و درد ... چند روز بعدش دوباره با هم رفیق شدیم ، ولی دیگه هیچوقت نذاشتم بفهمه دردم چیه ! زخمم کجاست ... هیچوقت نذار کسی بفهمه جای زخمت کجاست .. نذار بفهمه چی نابودت می کنه .. شاید یه روز زخم شد رو زخمت ! زخمت رو ، دردت رو واسه خودت نگه دار .. میگم مراقب اونایی که جای زخمت رو بلدن باش .. اونا می تونن با یه حرف با یه کنایه با یه خاطره کاری کنن که دوباره زخمت سر باز کنه .. دوباره تو می مونی و درد و درد و درد ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار