پس از مرگ انسانقلب 5 دقیقهمغز 20 دقیقهپوست 2 روزو استخوانها ...

پس از مرگ انسان

قلب 5 دقیقه
مغز 20 دقیقه
پوست 2 روز
و استخوانها تنها 30 روز سالم می‌ماند

اما کردار نیک تا قیامت باقی می‌ماند!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...